INFO

Aldersgrense?

Besøkende må ha fylt 18 år på besøksdag. Det er ingen vergeordninger. Kun gyldig ID som bankkort, pass eller førerkort osv.

Billetter – hvilke typer finnes det?

Alle tilbudsbillettene ble utsolgt etter kort tid. Det som selges nå er festivalpass, dagspass, VIP-pass (både festival og dagspass). I tillegg er det et begrenset antall studentbilletter igjen! For mer informasjon om studentbilletter, se ‘student’.

Er jeg student?

Denne billettypen gjelder for studenter ved Universitet/Høgskole, videregående elever, lærlinger osv. For å ha gyldig studentbillett må du ha gyldig studentbevis eller annet bevis som kan fremvises ved bytte av billett til bånd.

Åpningstider

Fredag:

Dørene åpner 15:00, program begynner 15:20

Lørdag:

Dørene åpner 15:00, program begynner 15:30.

Spilletider og program

Mer informasjon om spilletider kommer når det nærmer seg da vi ikke ønsker at folk skal få feil informasjon som kan endre seg med kort tid igjen.

Handicappede/ledsagere

Det er veldig viktig for oss at Utopia er for alle, og spesielt opp mot funksjonshemmede skal vi prøve hvert år å bli bedre i tilretteleggelsen for at de skal få en fin festivalopplevelse.

Ledsagerbevis: Ledsagerbevis er akseptert, mot at kortinnehaver kjøper én billett. Ledsager kommer da gratis inn. For mer informasjon om ledsagerbevis og søke om dette, se: https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/ledsagerbevis

HC-parkering: Fremvis HC-parkeringsbevis til servicepersonell utenfor festivalområdet, og du vil bli henvist til riktig område.

Inngang: HC-inngang vil være egen inngang sammen med VIP-inngangen. Enkel tilgang til HC-rampe for rullestolbrukere.

Toalett: Festivalområdet har egne HC-toaletter tilgjengelig, og disse er godt merket og skiltet. Ved toalettet vil det være servicepersonell som sørger for at ikke toalettene ikke benyttes av andre.

Parkering

Vi anbefaler våre besøkende å benytte seg av kollektivtransport så fremt det går an. Det er veldig begrenset med parkeringsplass i sentrumsområdet. Parkeringshuset under Amfiet VIL VÆRE STENGT! Det vil heller ikke være mulig å kjøre inn til området og trafikken rundt området vil bli regulert.

Kollektiv

Vi anbefaler alle å benytte seg av de gode kollektive tilbudene som finnes i Stavanger. Det er en kort gåtur fra byterminalen hvor det er tog, buss og taxi. Ellers er det taxi-holdeplass noen hundre meter inn mot Torget. Det er også hovedfartsåre for buss på Madlaveien kun 10 minutters gåtur fra festivalområde.

Helsepersonell og annen sikkerhet

Alt vil være tilgjengelig på område. Festivalen tar sikkerhet på alvor!

Sertifisert vaktselskap vil sammen med festivalens crew sørge for generell sikkerhet.

Miljø

Utopia er svært opptatt av å ta vare på miljøet. Vi ber også våre besøkende ha miljø i bakhodet.

Bossdunker vil være tilgjengelig.

Dyr

Det vil bli mye mennesker og støy på et relativt lite område. Derfor er det ikke tillatt med dyr på området.