Utopia er mer enn bare en festival

Festivalsjef Espen Yung Svendsen (Instagram: espenyung) blogger.

Siden oppstarten i 2017 har Utopia tatt noen store steg og har på kort tid blitt en en av de fremste festivalene for populærmusikk i landet. Nå har vi arrangert Utopia for nærmere 50.000 mennesker over tre år, og har satt Stavanger på kartet for unge voksne. For mange er musikkfestivaler en to dagers fest med mye moro. Det er det så absolutt, men så er vi så mye mer enn kun det.

Utopia ble startet med en overordnet visjon om å gjøre Stavanger-regionen til en mer attraktiv by å leve og leve i. For mange unge voksne vi hadde snakket med fremsto Stavanger-regionen som en relativt konservativ og intern region, hvor man enten var født/oppvokst i byen eller så var man ikke en del av «gjengen». Vi har satt oss store mål om å være med på å endre det inntrykket.

«Vi trenger noe å leve av, men også noe å leve for»

For at en by skal være attraktiv er man avhengig av gode jobber, bolig-tilbud, nærhet til sykehus og sykehjem og barnehageplasser – for å nevne noe. Det er en viktig del av et liv. Men så har man også et helt annet behov. Et behov for å leve også når man er ute av A4-boblen. Vi trenger et liv fylt med innhold, impulser og inntrykk. Internt på Utopia-kontoret har vi et uttrykk som heter «Vi trenger noe å leve av, men også noe å leve for». Og den «for»-biten er en veldig viktig del for at det andre skal fungere.

Vi trenger nye impulser for å utvikle oss som region. Og der spiller kultur-innhold i en region en stor rolle. Utopia er en uformell møteplass hvor folk skal føle seg velkommen og hjemme, uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvilken sosial status du har. Utopia spiller på lag og tilrettelegger for de svake i samfunnet, og får nærmest ukentlig lange taler og tilbakemeldinger om hvor viktig Utopia er blitt for deres liv, enten om en sitter i rullestol, om en har sosial angst eller ikke har et stort nettverk.

For regionen vår er en årlig møteplass som Utopia en viktig brikke i et stort puslespill. Hvor næring, kultur, akademia og natur spiller på lag for å lage en unik miks som setter regionen på kartet. Vi kaller oss selv først og fremst byutviklere, som har en viktig stemme for å tale de unge voksnes sak i vår region. Hva er det de unge voksne ønsker for sin region i fremtiden? Hva er det som er viktig for de at regionen fokuserer på i fremtiden? Det forteller de oss daglig.

Enorme ringvirkninger

Utopia har årlig flere tusen tilreisende fra andre regioner utenfor Rogaland. Festivalen tiltrekker seg også folk fra utlandet, og har en reach på sosiale medier som strekker seg over alle verdensdeler og titalls nasjoner. Det blir brukt enorme ressurser på å fortelle hvorfor akkurat Stavanger skal være din neste destinasjon, enten som besøkende eller som et potensielt sted for å studere, jobbe og bo.

På flyet fra København før vi åpnet portene under årets festival var det et ungt og feststemt publikum som gjorde seg klar for festival. Biler med vennegjenger kjørte fra Midt-Norge med Stavangerkameratene på fullt volum. Oslo-folk hadde tatt seg fri fra jobb og skole fredagen slik at de skulle rekke Stavanger-artisten Isah som gikk på scenen kl. 17:15 på den dagen. Et par fra Bilbao som har vært på hver eneste Utopia kom for å leve i regionen vår i seks(!) dager dette året.

Jeg håper og tror både næring og kommune også i fremtiden vil forvalte det som Utopia er og står for. At de kan bidra til at våre høye ambisjoner og store visjoner blir fulgt opp. Vi skal ha det gøy, utrolig gøy – det må vi aldri glemme. Men vi skal også utvikle regionen og byen vi elsker så høyt. Fordi vi tror at for at en by skal være fullkommen trenger man mennesker og innhold som skaper den.

Leave a Reply