Det er en merkelig tid for oss, men også for andre. Spesielt innen handel- og service-næringen. Derfor oppfordrer vi alle våre fans til å ta vare på sin by og de unike tilbudene som finnes i byen. I løpet av desember vil vi komme med våre tips til Stavanger. 

De to siste årene har vi arrangert en julekalender hvor vi deler ut produkter fra våre partnere. I år velger vi å snu litt rundt på dette, hvor vi heller fremmer en del aktører vi setter pris på. Våre tips er uavhengig av sponsorater eller partneravtaler – vi ønsker bare at Stavanger fremdeles skal leve som en pulserende by på andre siden av pandemien vi nå sitter midt oppi.

I lys av Ostehuset sentrum som måtte legge ned ønsker vi å gjøre en forskjell. Vi har vært stor fan av Ostehuset, og benyttet oss av dem ved flere anledninger. Vi har hatt et godt samarbeid med Ostehuset på festivalen hvor de blant annet har levert backstagemat til noen artister. I tillegg har vi både hatt lunsjer, møter og andre arrangementer hos dem.

For to dager siden kom nyheten om at de måtte skru av lyset og avslutte prosjektet Ostehuset sentrum – noe vi syns er veldig trist. Vi frykter at dette ikke er siste, men vi ønsker i det minste å bidra at flere kan ha sin leverett. Vi må samtidig hylle Hanne og Tom som står bak Ostehuset, som er noen enorme ildsjeler for byen, for matglede og for møter mellom mennesker. De er alt vi også står for.

Derfor ønsker vi å bruke desember måned på å fremheve spisesteder, butikker, opplevelser og andre tips som forhåpentligvis kan gi dere en fantastisk opplevelse i Stavanger, og som i tillegg kan redde det unike, spesielle og fine med byen vår. Fordi vi trenger nisjene. Vi trenger de lokale ildsjelene. Vi trenger de som tilbyr det unike. Vi trenger de som ikke bare tenker storprofitt, men de som gir byen andre impulser og inspirasjon.

Vi frykter at dersom denne trenden fortsetter vil byen være fullt av tomme butikklokaler og tomme vinduer. Og at de store kjedene vil overta og gjøre Stavanger om til by uten identitet eller dybde. Det er det ingen som er tjent med – ei heller Utopia.

Årets julekalender vil derfor være fullt av lokale ildsjeler og krefter som står i for at Stavanger skal forbli Stavanger. Hver uke fremover vil vå fremheve og dedikere et blogg-innlegg til noen gode tips. Så vi håper dere følger med!

Varme Stavanger-klemmer fra festivalsjef Espen Yung Svendsen.

Leave a Reply